Promotivna ponuda

Set mikrobioloških analiza za odlazak u porodilište 
49 €

U toku devetog mjeseca trudnoće treba odraditi mikrobiološke analize za bezbjedan porođaj 
set analiza obuhvata:
• bris nosa i grla na bakterije i gljivice
• vaginalni i cervikalni bris na bakterije i gljivice
• koprokulturu

Puna cijena navedenih analiza iznosi 73 €; 
Prmotivna cijena je 49 €.