Aktuelnosti

Nagrada – Stvaratelji za stoljeća

Na svečanosti, koja se 11.03.2017. godine održala u Dubrovniku, Poliklinika „Dr Vuksnaović“ je jedan od dobitnika nagrade „Stvaratelji za stoljeća“, za region centralne i jugoistočne Evrope.