O nama

Biohemijsko-mikrobiološka laboratorija “Dr Vuksanović” osnovana je 1999. godine u Baru, kao biohemijska laboratorija.
Tokom 2003. godine počinje sa radom i mikrobiolška laboratorija.

Biohemijsko-mikrobiološka laboratorija “Dr Vuksanović” registrovana je za laboratorijsku dijagnostiku iz oblasti hematologije, biohemije, mikrobiologije

Osnivačica i direktorica je Prim. dr sci. med. Milica Vuksanović, specijalistkinja medicinske biohemije.

Laboratorija je opremljena najsavremenijom laboratorijskom opremom.

Ispitivanja se izvode na automatizovanim hematološkim, biohemijskim i imunohemijskim analizatorima.

Laboratorija ima sopstveni informacioni sistemi – LIS. LIS obezbjeđuje integraciju svih analizatora, elektronski prenos podataka i elektronsko generisanje laboratorijskih izvještaja. Zahvaljujući LIS-u poboljšana je brzina, efikasnost i tačnost u radu. Stvorena je i baza podataka o svim korisnicima usluga, a to omogućava lak pristup, praćenje i analizu dobijenih rezultata.

Poštujući zahtjeve ljekara i pacijenata kontinuirano se uvode novi dijagnostički postupci, nove analize i ulažu sredstva u nabavku nove, savremene laboratorijske opreme.

U našoj laboratoriji možete uraditi:

  • hematološke analize,
  • biohemijske analize,
  • analize hormona i tumorskih markera,
  • imunološke analize,
  • alergološke analize,
  • ispitivanja iz oblasti mikrobiologije

Saradnici:

  • Prima Medica – Kotor
  • Medical Centar – Budva