O nama

Biohemijsko-mikrobiološka laboratorija “Dr Vuksanović” osnovana je 1999. godine u Baru, kao biohemijska laboratorija.
Tokom 2003. godine počinje sa radom i mikrobiolška laboratorija.

Biohemijsko-mikrobiološka laboratorija “Dr Vuksanović” registrovana je za laboratorijsku dijagnostiku iz oblasti hematologije, biohemije, mikrobiologije

Osnivačica i direktorica je Prim. dr sci. med. Milica Vuksanović, specijalistkinja medicinske biohemije.

Laboratorija je opremljena najsavremenijom laboratorijskom opremom.

Ispitivanja se izvode na automatizovanim hematološkim, biohemijskim i imunohemijskim analizatorima.

Laboratorija ima sopstveni informacioni sistemi – LIS. LIS obezbjeđuje integraciju svih analizatora, elektronski prenos podataka i elektronsko generisanje laboratorijskih izvještaja. Zahvaljujući LIS-u poboljšana je brzina, efikasnost i tačnost u radu. Stvorena je i baza podataka o svim korisnicima usluga, a to omogućava lak pristup, praćenje i analizu dobijenih rezultata.


Poštujući zahtjeve ljekara i pacijenata kontinuirano se uvode novi dijagnostički postupci, nove analize i ulažu sredstva u nabavku nove, savremene laboratorijske opreme.

U našoj laboratoriji možete uraditi:

 • hematološke analize,
 • biohemijske analize,
 • analize hormona i tumorskih markera,
 • imunološke analize,
 • alergološke analize,
 • ispitivanja iz oblasti mikrobiologije

U Poliklinici “Dr Vuksanović” još od 2016. godine djeluje Medicina rada gdje možete profesionalno i efikasno obaviti preglede radi izdavanja ljekarskih uvjerenja :

 • za zasnivanje radnog odnosa u administraciji, laka radna mjesta, sudskog vještaka, podobnost usvajanja djeteta, upis na fakultet, boravak u Crnoj Gori i inostranstvu, kolektivni život u studentskom domu i druga građanska prava;
 • za vozače motornih vozila i izdavanje uvjerenja o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima (A, B, C, D, E kategorije), profesionalne vozače svih kategorija, taxi vozače i instruktore…;
 • za upravljanje čamcem
 • za spasioce na vodi, ronioce; 
 • izdavanje uvjerenja o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje vatrenog oružja;
 • za poslove u službi zaštite imovine i lica uz nošenje vatrenog oružja;
 • sistematske, prethodne, periodične, vanredne, ciljane preglede radnika za poslove bez rizika i poslove sa rizikom i otežanim uslovima rada;
 • sportista i sportskih radnika;
 • pomoraca i drugih radnika u vodenom saobraćaju…

Radno vrijeme Medicine rada je od ponedjeljka do petka od 08 do 15 sati.


Saradnici:

 • Prima Medica – Kotor