Medicina rada

Na Poliklinici “Dr Vuksanović” još od 2016. godine djeluje Medicina rada gdje možete profesionalno i efikasno obaviti preglede radi izdavanja ljekarskih uvjerenja :

  • za zasnivanje radnog odnosa u administraciji, laka radna mjesta, sudskog vještaka, podobnost usvajanja djeteta, upis na fakultet, boravak u Crnoj Gori i inostranstvu, kolektivni život u studentskom domu i druga građanska prava;
  • za vozače motornih vozila i izdavanje uvjerenja o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima (A, B, C, D, E kategorije), profesionalne vozače svih kategorija, taxi vozače i instruktore…;
  • za upravljanje čamcem; 
  • za spasioce na vodi, ronioce; 
  • izdavanje uvjerenja o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za nabavljanje, držanje i nošenje vatrenog oružja;
  • za poslove u službi zaštite imovine i lica uz nošenje vatrenog oružja;
  • sistematske, prethodne, periodične, vanredne, ciljane preglede radnika za poslove bez rizika i poslove sa rizikom i otežanim uslovima rada;
  • sportista i sportskih radnika;
  • pomoraca i drugih radnika u vodenom saobraćaju…

Radno vrijeme Medicine rada je od ponedjeljka do petka od 08 do 15 sati.