Nagrada – Stvaratelji za stoljeća

Na svečanosti, koja se 11.03.2017. godine održala u Dubrovniku, Poliklinika “Dr Vuksnaović” je jedan od dobitnika nagrade “Stvaratelji za stoljeća”, za region centralne i jugoistočne Evrope.

Nagrada Stvaratelji za stoljeća